مطالب مرتبط با کلید واژه " روغن جامد "


چرا روغن جامد نخوریم

چرا روغن جامد نخوریم

جایگزین کردن چربی‌های جامد حاوی اسیدهای چرب اشباع با روغن‌های مایع حاوی اسیدهای چرب غیراشباع موجب کاهش غلظت کلسترول خون می‌شوند.

ادامه مطلب