مطالب مرتبط با کلید واژه " بیمارستان "


کودک آزاری در بیمارستان شیراز

کودک آزاری در بیمارستان شیراز

این متهم اغلب در مکان‌های شلوغ به دنبال کودکان تنها می‌گشته تا آنها را قربانی نیت شیطانی خود کند، آن روز هم وقتی این دختر بچه را در بیمارستان دیده او را به بهانه بازی از بیمارستان بیرون برده و بعد در سرویس بهداشتی بیمارستان دیگری، او را مورد آزار و اذیت قرار داده است.

ادامه مطلب