مطالب مرتبط با کلید واژه " ماجرای صدر السادات "


داستان صدرالساداتی ها چه بود

داستان صدرالساداتی ها چه بود

اگرچه تا به حال واکنش‌های متعددی از مجلس خبرگان رهبری گرفته تا دادسرای ویژه روحانیت و حتی سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد مفقود شدن صدر الساداتی ها در رسانه‌ها منتشر شده است، اما مشخص نیست که اصل ماجرای مفقود شدن صدرالساداتی‌ها چیست؟

ادامه مطلب