مطالب مرتبط با کلید واژه

افزایش حقوق


افزایش قیمت بنزین و رشد دست مزدها

افزایش قیمت بنزین و رشد دست مزدها

میرزایی گفت: دولت منابعی برای افزایش حقوق کارگران و کارمندان متناسب با نرخ تورم دارد، اما باید بررسی شود. دولت باید پیشنهادش را برای افزایش حقوق‌ها اعلام کند که تاکنون پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی را اعلام کرده است.

ادامه مطلب

تخلف در افزایش حقوق کارمندان

۱۵۲ نماینده امضاء کردند که کار دولت تخلف است. دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز نظر ما را دارند و جمع‌بندی آقای قاضی‌زاده نماینده هیات رئیسه که در جلسه حضور داشت نیز همین بود.

ادامه مطلب