مطالب مرتبط با کلید واژه " سردیس قیصر امین پور "


سارق سردیس قیصر امین پور دستگیر شد

سارق سردیس قیصر امین پور دستگیر شد

سردار بیات گفت:خود سردیس هم کشف شده و در مورد تابلوهای تبلیغاتی که به سرقت رفته بود افرادی که با کارفرمای خود اختلافی داشتند از این موقعیت استفاده کرده بودند که همگی دستگیر شدند.

ادامه مطلب