مطالب مرتبط با کلید واژه

وزیر زن آموزش و پرورش


جای خالی یک زن در کابینه روحانی

جای خالی یک زن در کابینه روحانی

شرف‌ بروجردی گفت: آقایان خاتمی و روحانی هر ۲ روحانی هستند و آقای احمدی‌نژاد روحانی نبود، پس مشخص است برای روحانیون سخت است که با مراجع در تعارض قرار بگیرند یا بحثی بین آنها پیش بیاید.

ادامه مطلب