مطالب مرتبط با کلید واژه

ائتلاف آمریکایی


تا جایی که امکان مذاکره است باید از جنگ پرهیز کنیم

تا جایی که امکان مذاکره است باید از جنگ پرهیز کنیم

فلاحت پیشه گفت: من اعتقادم بر این است که سقوط پهپاد آمریکایی یک نقطه عطفی در تاریخ تقابل گزینه‌های ایران و آمریکا بود. همیشه طرفین به ویژه آمریکا از روی میز بودن و زیر میز بودن و توی کشو بودن گزینه‌های مختلف صحبت کردند.

ادامه مطلب