مطالب مرتبط با کلید واژه

سرمایه گذاری درآمریکا


مرگ بر آمریکا و سرمایه گذاری در آمریکا

مرگ بر آمریکا و سرمایه گذاری در آمریکا

فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: عده‌ای در ظاهر سنگ دفاع از ملت را بر سینه می‌زنند، اما زندگی متفاوتی از مردم دارند؛ بلندتر از همه مرگ بر آمریکا می‌گویند اما در واقع ثروت و سرمایه‌هایشان از آمریکا سر در می‌آورد.

ادامه مطلب