مطالب مرتبط با کلید واژه

تک نرخی شدن ارز


هزینه‌های تصمیمات ارزی مجلس در معیشت مردم

هزینه‌های تصمیمات ارزی مجلس در معیشت مردم

بنا بر نظر کارشناسان، بخشی از مواد اولیه تولیدکنندگان وارداتی است و همین عامل موجب می شود تا این نرخ اثرگذاری مستقیم بر قیمت تمام‌شده کالاها داشته باشد و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضا، تولیدکنندگان هم با مشکل مواجه خواهند شد. 

ادامه مطلب