مطالب مرتبط با کلید واژه

تغییر رویکرد


لزوم تغییر رویکرد داخلی و خارجی

لزوم تغییر رویکرد داخلی و خارجی

حضرتی گفت: رویکرد خود را باید حتما عوض کنیم، بخشی از این تغییر رویکرد در برنامه ساختار اقتصادی منعکس می‌شود و به نظر من لازم است تغییر رویکرد سیاسی در داخل و حتی خارج داشته باشیم.

ادامه مطلب