مطالب مرتبط با کلید واژه " بازگشت ناطق "


بازگشت ناطق / پایداری در اغماء

بازگشت ناطق / پایداری در اغماء

هاشمی مسیر «مانا» شدن از پایین به بالا را در پیش گرفت، ناطق اما به نظر می‌رسد مسیر «مانا» شدن از بالا به پایین را در پیش گرفته است که البته می‌توان گفت بسیار فرق است میان این و آن.

ادامه مطلب