مطالب مرتبط با کلید واژه

تحریم اپل آمریکا توسط ایران


ممنوعیت خرید و فروش اپل در ایران

ممنوعیت خرید و فروش اپل در ایران

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در ذیل دو طرح می‌خواهیم خرید و فروش گوشی‌های اپل را ممنوع، و مشاور امنیت ملی کاخ سفید و ترامپ را به عنوان تروریست معرفی کنیم.

ادامه مطلب