مطالب مرتبط با کلید واژه " نماینده خوزستان "


احکام دقیقه ۹۰ شریعتی پیش از ترک استانداری

احکام دقیقه ۹۰ شریعتی پیش از ترک استانداری

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان گفت: استاندار جدید خوزستان مخالف احکام روز آخری شریعتی است و این احکام لغو می‌شوند. سید کریم حسینی اظهار داشت: نمایندگان براساس رسالت خود از هر اقدام برای توسعه و پیشرفت خوزستان حمایت و با استاندار جدید همراهی می‌کنند.

ادامه مطلب