مطالب مرتبط با کلید واژه " تجارت با امریکای لاتین "


گسترش افق تجاری آمریکای لاتین بدون آمریکا

گسترش افق تجاری آمریکای لاتین بدون آمریکا

شورای روابط خارجی آمریکا در تحلیلی به بررسی نشست اخیر وزرای دارایی گروه ۲۰ در آرژانتین پرداخته، وزرا در این جلسه درباره دستور کار نشست رهبران که قرار است دسامبر آینده در بوئنوس آیرس برگزار شود، بحث و تبادل نظر کردند.

ادامه مطلب