مطالب مرتبط با کلید واژه

دستگیری اوباش


قدرت رهبری در مقابله با اختشاشات اخیر

قدرت رهبری در مقابله با اختشاشات اخیر

نماینده ولی فقیه گفت:ما در سال ۵۸ فتنه خلق مسلمان را شاهد بودیم که طی آن عکس حضرت امام برای اولین بار پاره شد، و همه این فتنه را دیدیم، اما زبان ها و دست هایمان را بسته بودند که حق ندارید هیچ گونه عکس العملی نشان دهید، در شرایطی که تا کودتا نیز پیش رفته بود

ادامه مطلب
همکاران روح الله زم دست گیر می شوند

همکاران روح الله زم دست گیر می شوند

یک مقام مسئول گفت: خاندان پهلوی همیشه به فکر انتقام و بازگشت برای چپاول بیشتر ملت هستند و آنها پول های زیادی را از کشور غارت کرده و برده اند و هر از گاهی برخی هزینه های این اراذل و اوباش را آنها تأمین می کنند که در کشور شرارت ایجاد کنند.

ادامه مطلب