مطالب مرتبط با کلید واژه

نماینده کذاب


شکایت زنگنه از نماینده کذاب

شکایت زنگنه از نماینده کذاب

وزیر نفت گفت: من نگفتم مشتری های ما جاسوس هستند، بلکه گفتم کسانی که به ما مراجعه می‌کنند به اسم خرید نفت به قصد اینکه اطلاعاتی از چگونگی فروش نفتمان پیدا کنند به سمت ما می‌آیند و ما این را می‌دانیم.

ادامه مطلب