مطالب مرتبط با کلید واژه " امنیت منطقه "


میانجیگری بین ایران و عربستان مطرح نیست/ دو کشور به دنبال تعامل باشند

میانجیگری بین ایران و عربستان مطرح نیست/ دو کشور به دنبال تعامل باشند

دباغ گفت: ما پنهان نمی‌کنیم که عراق و جمهوری اسلامی ایران رابطه بسیار مثبتی وجود داشته و به نظر من هم در آینده خواهد داشت. عراق اتفاقا به دلیل وجود همین رابطه حسنه چنین ابتکاری را برای پادرمیانی میان این دو کشور مهم منطقه انجام داده است

ادامه مطلب