مطالب مرتبط با کلید واژه

جان بلتون


بولتون رفت رجوی هم رفتنی شد

بولتون رفت رجوی هم رفتنی شد

پایگاه عربی «اشرف» که متعلق به بخشی از جداشدگان سازمان منافقین است، با انتشار خبری مدعی شد که بعضی از اعضای در سایه سازمان به‌دنبال طرحی برای انتقال مریم رجوی از پاریس هستند

ادامه مطلب