مطالب مرتبط با کلید واژه

بنزین در مرزها


بنزین ۵۰۰۰ تومان!!!

وزیر کشور در نشست فراکسیون مستقلین گفت که در حال حاضر بنزین به قیمت ۵ هزار تومان در بازارچه‌های مرزی عرضه می‌شود که می‌تواند جلوی قاچاق سوخت را بگیرد.

ادامه مطلب