مطالب مرتبط با کلید واژه " باز گشت به برجام "


به برجام برگردند تا به گذشته بازگردیم

به برجام برگردند تا به گذشته بازگردیم

روحانی تاکید کرد: خاموش کردن این آتش تنها بازگشت به تعهدات و مصوبات سازمان ملل است و اگر نخواهند که به این تعهدات بازگردند، جمهوری اسلامی ایران همانطور که پیش از این اعلام کرده، رأس ۶۰ روز، اقدامات بعدی را انجام خواهد داد.

ادامه مطلب