مطالب مرتبط با کلید واژه

بودجه


اصلاح ساختار بودجه از نان شب برای سیاستگذار ما واجب است
قالیباف:

اصلاح ساختار بودجه از نان شب برای سیاستگذار ما واجب است

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امیدواریم با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با دولت و سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح لایحه بودجه نهایت همکاری را به عمل آورند. اصلاح ساختار بودجه حتی در حداقلی‌ترین صورت‌ آن مثل نان شب برای سیاست‌گذار ما واجب است.

ادامه مطلب
چالش کسری بودجه و شوری پنجم

چالش کسری بودجه و شوری پنجم

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران گفت: اگر روند تحقق درآمدها به همین ترتیب ادامه پیدا کند، در پایان سال ۱۹۰۰ میلیارد کسری بودجه خواهیم داشت.

ادامه مطلب
سهم مالیات در بودجه

سهم مالیات در بودجه

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: ۳۰ درصد از درآمد کشور معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از مالیات تأمین می‌شود.

ادامه مطلب