مطالب مرتبط با کلید واژه

فشار اقتصادی


ثبات بازار ارز به معنی کاهش قیمت ها نیست

دبیر کل بانک مرکزی گفت: امید به بهبود شرایط، با توجه به عزمی که در تولیدکنندگان و نیز اخبار واصله از گوشه و کنار کشور در تلاش برای رونق تولید ملی می رسد، به شدت نسبت به شش ماه پیش فزونی یافته است.

ادامه مطلب