مطالب مرتبط با کلید واژه

وزرات اطلاعات


علت بازداشت عباسی

مدیرکل حقوقی وزارت اطلاعات در خصوص حبس حسن عباسی گفت:‌حبس ایشان در راستای شکایت وزارت اطلاعات و اجرای حکم قطعی صادره از مقام محترم صالح قضایی، توسط مراجع ذی صلاح صورت گرفته است. ا

ادامه مطلب