مطالب مرتبط با کلید واژه " ضرغامی "


ایران زلزله خیر و فتنه خیز

ضرغامی تصریح کرد: معتقدم کشور ما هرچقدر زلزله‌خیز بوده به همان اندازه فتنه‌خیز هم هست؛ چون خیلی‌ها سودای این را دارند که با این فتنه‌ها انقلاب را نابود کنند. بن مایه فتنه، تردید است و روش دشمن این است که در مردم با حرف و شبهه و خبر غلط، تردید ایجاد کنند. همانطور که در سال ۸۸ عملیات رسانه‌ای دشمن گسترده و سهمگین بود.

ادامه مطلب
جدال در شورای عالی انقلاب فرهنگی

جدال در شورای عالی انقلاب فرهنگی

عزت‌الله ضرغامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی مدعی شده است که «رئیس‌جمهور به دلیل لج بازی جلسات این شورا را تشکیل نمی دهد» اما کسانی که از نزدیک دستی بر آتش دارند، به اتفاقات رخ‌داده در چندماه گذشته‌ی این شورا اشارات مستقیمی می کنند و یادآور می شوند که در آخرین جلسه برگزار شده، دیالوگ تندی میان ضرغامی و رئیس‌جمهوری درگرفت که رئیس‌جمهوری آن را حمل بر توهین کرده بود و از آن پس جلسات این شورا تشکیل نشد.

ادامه مطلب