مطالب مرتبط با کلید واژه " امریکا و روسیه "


تاثیر تحریم‌ها بر بخش انرژی روسیه

تاثیر تحریم‌ها بر بخش انرژی روسیه

با وجود تحریم ها تولید نفت روسیه همچنان به رشد خود ادامه داده و صادرات گاز روسیه به اروپا نیز بدون تغییر باقی ماند. در سال ۲۰۱۶ رشد تولید نفت روسیه در بالاترین میزان خود طی ۱۱ سال رسید و صادرات گاز این کشور به اروپا در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ رکورد زنی کرد.

ادامه مطلب