مطالب مرتبط با کلید واژه " وضعیت اقتصادی "


جامعه آرام نشده، روحانی استعفا دهد

جامعه آرام نشده، روحانی استعفا دهد

عبد الله ناصری گفت: به صراحت می‌گویم که اکنون برگرداندن قیمت بنزین هم نمی‌تواند شوک بزرگی که به جامعه وارد شده است را رفع کند و فقط استعفای روحانی می‌تواند قدری جامعه را آرام کند

ادامه مطلب
اینستکس راهی برای دور زدن تحریم ها نیست

اینستکس راهی برای دور زدن تحریم ها نیست

یک کارشناس مسائل بین‌الملل اظهار کرد: برای تهران اهمیت دارد که آیا چارچوب کنونی اینستکس، کمک می‌کند که ایران در چارچوب ارتباطات با اتحادیه اروپا، تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا را دور بزند یا نه؟

ادامه مطلب