مطالب مرتبط با کلید واژه " کودک آزازی "


کودک آزاری یا مدلینگ

کودک آزاری یا مدلینگ

عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان درباره والدینی که هدفمند و آگاهانه نسبت به انتشار تصاویر کودکانشان اقدام می‌کنند، گفت: والدینی که با هدف مدلینگ کودکانشان، درآمدزایی می‌کنند، فارغ از آسیب روانی، کرامت کودک را خدشه‌دار می‌کنند

ادامه مطلب