مطالب مرتبط با کلید واژه

فاطمه راکعی


حرکتی را که از مشروطیت شروع شده ، ادامه دهیم / مسیر تغییر تنها از صندوق رای می گذرد / خاتمی حامی حضور زنان در مجلس است

حرکتی را که از مشروطیت شروع شده ، ادامه دهیم / مسیر تغییر تنها از صندوق رای می گذرد / خاتمی حامی حضور زنان در مجلس است

راکعی گفت:من فکر می‌کنم تقویت اصلاح طلبان از کانال فعالیت‌های جبهه‌ای و فراحزبی در قالب شورای هماهنگی اصلاح طلبان و شورای عالی اصلاح طلبان شکل گرفته است، چون با خرد جمعی کار می‌کنند و اوضاع کشور را از جنبه‌های مختلف تحلیل کرده و برای موضع گیری‌ها تصمیم گیری می‌کنند.

ادامه مطلب
انتخابات مجلس دهم، بدون پارلمان اصلاحات
فاطمه راکعی:

انتخابات مجلس دهم، بدون پارلمان اصلاحات

این فعال سیاسی معتقد است: توجه به محتویات پارلمان اصلاحات می‌تواند از مشکلات آینده ای که ممکن است در آن به وجود آید جلوگیری خواهد کرد. اندکی دقت و تدبیر در این مورد بسیار مطلوب است زیرا اگر شتاب زده بخواهیم در این زمینه تصمیم بگیریم مشکلات و مسائل این مجمع از مواهب آن بیشتر خواهد شد.

ادامه مطلب