مطالب مرتبط با کلید واژه

سفارت سوئیس


ترامپ شماره ندهد، زنگ نمی زنیم

ترامپ شماره ندهد، زنگ نمی زنیم

نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اینکه ما اعلام می‌کنیم ترامپ و دولت آمریکا میز مذاکره را ترک کرد، معنایش آن نیست که ما تقاضای مذاکره داریم زیرا آنها قابل اعتماد نیستند.

ادامه مطلب