مطالب مرتبط با کلید واژه " رئال مادرید "


وقایع ورزشیه

وقایع ورزشیه

فوتبال مهمترین موضوع شماره امروز وقایع ورزشیه بود، به طوری که هیچ خبر غیر فوتبالی زیر ذره‌بین حاتم شیرعلی زاده خبرنگار وقایع اتفاقیه قرار نگرفته است.

ادامه مطلب