مطالب مرتبط با کلید واژه

حسام الدین آشنا


خطیب زاده: اظهارات آشنا موضع شخصی است

خطیب زاده: اظهارات آشنا موضع شخصی است

سخنگوى وزارت خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات حسام الدین آشنا در مصاحبه با الاخبار گفت: نظرات مطرح شده در این مصاحبه شخصی است و با وزارت خارجه و یا آقای دکتر ظریف هماهنگ نشده است.

ادامه مطلب
شاید دیگر « تکرار» جواب ندهد اما اشکال از فرد « تکرار» کننده نیست

شاید دیگر « تکرار» جواب ندهد اما اشکال از فرد « تکرار» کننده نیست

بله، شاید دیگر « تکرار» جواب ندهد اما اشکال از فرد « تکرار» کننده نیست بلکه از افرادی است که قدر این رای و حمایت را ندانستند و امروز زمینه ساز بی‌اعتبار شدن جریان اصلاحات و اعتدال شده‌اند.

ادامه مطلب