مطالب مرتبط با کلید واژه

تحقیق و تفحص


تحقیق‌وتفحص از سازمان صداوسیما

نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح تحقیق‌وتفحص از صداوسیما را به هیات رئیسه تحویل دادم و به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد و این کمیسیون باید بررسی‌های لازم را انجام دهد، اما هنوز تحقیق‌وتفحص از صداوسیما در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار نگرفته است.

ادامه مطلب