مطالب مرتبط با کلید واژه " مرتضوی "


مرتضوی آزاد شد

دادستان سابق تهران که به ۲ سال حبس محکوم شده بود، بعد از گذران دو سوم از محکومیت خود آزاد شد.

ادامه مطلب
جعفری دولت آبادی: به دلیل قضیه مرتضوی دید خوبی به دادستان نبود

جعفری دولت آبادی: به دلیل قضیه مرتضوی دید خوبی به دادستان نبود

دادستان سابق تهران با اشاره به پرونده‌های مهم ۱۰ سال اخیر گفت: پرونده‌های برادر رئیس جمهور، مهدی هاشمی، پرونده‌های امنیتی مؤسسات مالی از جمله پرونده‌های مهم بودند و بیشتر وقت من صرف این پرونده‌ها می‌شد که همگی چندین جلد داشتند. من هفت صبح می‌آمدم و یازده شب می‌رفتم و غالباً پنج شنبه‌ها هم سر کار بودم.

ادامه مطلب