مطالب مرتبط با کلید واژه

نادرقاضی پور


از تکذیب  تا تایید احتکار خودرو در بازار داغ گرانی‌ها
روزنامه وقایع اتفاقیه گزارش می دهد؛

از تکذیب تا تایید احتکار خودرو در بازار داغ گرانی‌ها

هر چه گران تر میزان احتکارها بزرگتر و غیر قابل باور تر می شود، دراین میان حضور خانوادگی منتسب به وزارت صنعت، معدن و تجارت در احتکار خودرو ها داغ تازه ای است بر دل مردم، اما همچنان مشخص نشده این ۵ خانواده چه کسانی هستند و تا چه زمانی قرار است در هاله ای از ابهام به بهانه حفظ آبروی آنها خون مردم شیشه شود. 

ادامه مطلب
بانکداری اسلامی در دوراهی امکان و تئوری

بانکداری اسلامی در دوراهی امکان و تئوری

بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکی بر این باورند که بانکداری اسلامی دوای درد اقتصاد کشور است اما تنها راه برای جمع آوری نقدینگی سرگردان که مانند ملخ تمام مرزعه های اقتصادی را نبود کرده ، افزایش سود بانکی است، این در حالی است که  افزایش سود بانکی در تضاد با این شیوه از بانکداری است، از این رو به نظر می رسد بانکداری اسلامی در دوراهی امکان و تئوری مانده است.

ادامه مطلب