مطالب مرتبط با کلید واژه " صنعت نفت "


حذف یارانه پنهان جایگزین مناسب نفت در اقتصاد

حذف یارانه پنهان جایگزین مناسب نفت در اقتصاد

نوبخت گفت:سه منبع برای جایگزینی فروش نفت و منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای تعیین کردیم، یکی یارانه‌های پنهان انرژی است و بخش دیگر هم هنوز تصمیم گیری‌های شورای عالی اقتصادی روی آن متمرکز نشده تا در بودجه برای جایگزینی نفت استفاده کنیم.

ادامه مطلب