مطالب مرتبط با کلید واژه " کهکشان راه شیری "


عظمت راه شیری

عظمت راه شیری

اخترشناسان برای اینکه ببینند راه شیری در کجای طیف وسیع کهکشان ها جا می گیرد باید تمام انواع کهکشان های موجود، از درخشان گرفته تا کم فروغ، را پیمایش کنند. ساده ترین راه انجام چنین کاری این است که به همسایگی نزدیک خودمان چشم بدوزیم، جایی که در آن می توانیم حتا کم فروغ ترین و نحیف ترین کهکشان ها را نیز شناسایی کنیم. این جست وجو در سال های اخیر منجر به انفجاری در تعداد کهکشان های شناخته شده در همسایگی ما شده است.

ادامه مطلب