مطالب مرتبط با کلید واژه " فیلم‌های نوروزی "


حق طلاق زنان آزاد شد

براساس قوانین تازه مصوب مجلس، زندان برای مهریه ممنوع می شود و همچنین با اضافه شدن بند اکراه به بندهایی که حق طلاق را به زنان می داد، راه طلاق گرفتن زنان سهل تر می شود.

ادامه مطلب