مطالب مرتبط با کلید واژه

سازمان بهداشت جهانی


هشدار درباره دومین سال همه گیری کرونا
سازمان جهانی بهداشت

هشدار درباره دومین سال همه گیری کرونا

مقام‌های ارشد سازمان جهانی بهداشت هشدار دادندکه با توجه به نحوه انتشار ویروس کرونا، ممکن است سال دوم همه گیری این بیماری نسبت به سال اول به ویژه در نیمکره شمالی شدیدتر باشد.

ادامه مطلب