مطالب مرتبط با کلید واژه

رئیس جمهوری


اهل گفت وگو هستیم اما فشار و تحمیل نمی‌پذیریم

اهل گفت وگو هستیم اما فشار و تحمیل نمی‌پذیریم

رییس جمهوری گفت: اگر کسی در یک موضوع خاصی با ما حرف و گفت وگو داشت، در صورتی که حرمت کشور و قانون و مقررات بین‌المللی را محترم بشمارد، ما همیشه اهل گفت و گو، کلام، منطق و جدال احسن به تعبیر قرآن مجید هستیم اما حاضر به پذیرش تحمیل، زور و فشار و زیرپا گذاشتن حقوق ملی خود نیستیم.

ادامه مطلب