مطالب مرتبط با کلید واژه

جنگ جهانی سوم


آیا جهان در آستانه جنگ جهانی سوم است؟

آیا جهان در آستانه جنگ جهانی سوم است؟

بسیاری از ناظران و تحلیلگران بین المللی بر این باورند هرگونه درگیری احتمالی چین و آمریکا بر سرِ تایوان، می تواند به یک فاجعه تمام عیار تبدیل شده و حتی مقدمه ای بر شعله ور شدنِ آتش جنگ جهانی سوم باشد. امری که با توجه به تحریکات دولت آمریکا در مساله تایوان و حساسیت چین در این رابطه، چندان هم دور از انتظار نیست.

ادامه مطلب
جنگ جهانی سوم چه زمانی و توسط کدام کشور آغاز می شود

جنگ جهانی سوم چه زمانی و توسط کدام کشور آغاز می شود

بحران مداوم سیاسی و نظامی در خاورمیانه دیگر به یک اتفاق خسته کننده تکراری تبدیل شده است. در حال حاضر فشارهای اقتصادی بر ایران همچنان رو به افزایش است و حتی واشنگتن اخیرا اقدامات تهاجمی‌تری را هم برای محدود کردن تجارت ایران با دنیا در دستور کار قرار داده است.

ادامه مطلب