مطالب مرتبط با کلید واژه

حداقل دستمزد کارگران


جزئیات پیشنهادها برای افزایش مزد ۱۴۰۰

جزئیات پیشنهادها برای افزایش مزد ۱۴۰۰

در حالی دولت خواستار افزایش حدود ۱ میلیون تومانی و کارفرماها ۷۵۰ هزار تومانی مزد ۱۴۰۰ کارگران هستند که نمایندگان کارگری در شورای عالی کاز از پیشنهاد افزایش ۱ میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی خبر دادند.

ادامه مطلب
کارگران با دستمزدهای حداقلی از مالیات معاف می‌شوند

کارگران با دستمزدهای حداقلی از مالیات معاف می‌شوند

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق‌ها در سال آینده گفت: با این مصوبه، مدیران پردرآمد بیش از یک سوم حقوق خود را مالیات می‌دهند و عموم کارگران با دستمزدهای حداقلی از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.⁣

ادامه مطلب