مطالب مرتبط با کلید واژه " حرمسرای قذافی "


با استبداد، در هر لباسی که باشد، سر ستیز دارم
گفت‌وگوی «وقایع اتفاقیه» با «بیژن اشتری» درباره ی دنیای سرخ رنگ ترجمه های او

با استبداد، در هر لباسی که باشد، سر ستیز دارم

“بیژن اشتری” مترجم کتاب پرفروش دختر استالین در گفتگو با روزنامه آنلاین وقایع با اشاره به این موضوع که ما باید میان چپ و استبداد کمونیستی تمایز قائل شویم، تاکید کرد: «چپ» کلمه‌ی مترقی و ارزشمندی است. من حتی خودم را روشنفکر چپ‌گرا می‌دانم. چپ به این معنا که شما طرفدار سوسیال‌دموکراسی باشید. ازنظر من، نظام آرمانی، نظامی سوسیال دموکراتیک است. من اساساً با استبداد سر ستیز دارم. حال هر لباسی پوشیده باشد. لباس کمونیستی پوشیده باشد یا مذهبی یا نظامی. تفاوتی برای من ندارد. استبداد، استبداد است.

ادامه مطلب