مطالب مرتبط با کلید واژه

زرادخانه موشک


چرایی ضرورت ادامه تولید موشک های بالستیک برای ایران
گزارش «نشنال اینترست»

چرایی ضرورت ادامه تولید موشک های بالستیک برای ایران

ایران در تلاش برای بازسازی ارتش و نیروی هوایی سنتی در یک منطقه آشوب زا، میانبر موشک های بالستیک را انتخاب کرده است. از نظر فنی، تولید موشک برای کشوری که « خودکفایی» در دکترین امنیتی آن گنجانده شده، ایده آل است. یک زرادخانه بالستیک همچنین پاسخی منطقی به سیاست دیرینه واشنگتن در حمایت تسلیحاتی از متحدانش در منطقه است.

ادامه مطلب