مطالب مرتبط با کلید واژه

اعدام شیعیان


افزایش اعدام فعالان شیعه در دوران حکمرانی ملک سلمان و فرزندش
اجرای ۸۰۰ حکم اعدام در پنج سال اخیر

افزایش اعدام فعالان شیعه در دوران حکمرانی ملک سلمان و فرزندش

کارنامه های حقوق بشری در عربستان سعودی در پنج سال اخیر و در دوران حکمرانی سلمان بن عبدالعزیز و پسرش محمد بن سلمان، افزایش بی سابقه اعدام ها را در حق فعالان مسالمت آمیز شیعه نشان می دهد.این در حالی است که بسیاری دیگر از این فعالان در معرض تهدید اجرای حکم اعدام قرار دارند.

ادامه مطلب