مطالب مرتبط با کلید واژه

خط مستقیم دریایی از بندرعباس به بندر لاذقیه


چالش جدید ایران برای تحریم های آمریکا

چالش جدید ایران برای تحریم های آمریکا

رسانه های عرب منطقه اعتقاد دارند فعالسازی خط مستقیم دریایی از بندرعباس به بندر لاذقیه و افزایش همکاری تجاری تهران و دمشق می تواند قانون تحریم های آمریکا علیه ایران و قانون سزار علیه مردم سوریه را با چالش روبرو سازد.

ادامه مطلب