مطالب مرتبط با کلید واژه

با مغزی کوچک


آمریکا یک دایناسور بزرگ است با مغزی کوچک
گزارش فارین پالیسی:

آمریکا یک دایناسور بزرگ است با مغزی کوچک

فارین پالیسی در گزارشی به قلم استفان والت نوشت:دولت آمریکا اکنون شبیه یک دایناسور بزرگ و سنگین است که بدنی حجیم و مغزی کوچک دارد،حفاظت فزاینده ای از آن می‌شود اما از مردم عادی فاصله می‌گیرد.

ادامه مطلب