مطالب مرتبط با کلید واژه

مجسمه طلایی ترامپ


ساخت مجسمه طلایی ترامپ +عکس

ساخت مجسمه طلایی ترامپ +عکس

این مجسمه را برای چهل و پنجمین ریاست جمهوری امریکا ساخته ام. وقتی مجسمه‌هایی از ترامپ که به صورت عریان یا در توالت ساخته شده بود، دیدم، گفتم من مجسمه بهتری خواهم ساخت. مجسمه ساخته شده در حد و اندازه موزه است و من امیدوارم که در کتابخانه ریاست جمهوری در قسمت ترامپ گذاشته شود.

ادامه مطلب