مطالب مرتبط با کلید واژه " شکاف جنسیتی "


پدیده کمبود زن، دردسر نوظهور جهان

پدیده کمبود زن، دردسر نوظهور جهان

تغییرات فرهنگی و سیاستگذاری های اعمال شده در برخی از کشورهای جهان در رابطه با زادو ولد و کنترل جمعیت، به رواج «پدیده کمبود زن» و دردسر در برخی از کشورهای جهان منجر شده است.

ادامه مطلب