مطالب مرتبط با کلید واژه

صدام


ظریف: صدام سوگلی غربی‌ها بود

ظریف: صدام سوگلی غربی‌ها بود

وزیر امور خارجه صدام را سوگلی‌ غربی‌ها خواند و با بیان اینکه قطعنامه ۴۷۹ لکه ننگین همیشگی در تاریخ شورای امنیت خواهد ماند، گفت: بلافاصله صدام آن را پذیرفت و گفت که این قطعنامه براساس خواست ماست.

ادامه مطلب