مطالب مرتبط با کلید واژه " در شبکه‌های اجتماعی "


پخش دروغ های شاخدار در شبکه‌های اجتماعی
مجله علمی ساینس:

پخش دروغ های شاخدار در شبکه‌های اجتماعی

پژوهشگران دانشگاه ام‌آی‌تی با تصویرسازی نحوه انتشار اخبار، نشان داده اند در شبکه‌های اجتماعی اخبار دروغین با شدت و قدرت بیشتری نسبت به اخبار صحیح منتشر می‌شوند و اصولاً میزان دربرگیری و انتشار حقیقت در مقایسه با اخبار دروغین بسیار محدود است.

ادامه مطلب